COURSE :

Kursus Kepimpinan Dan Pengurusan Organisasi

Overview

Ini adalah satu program yang membuat peserta teruja serta mempunyai kepelbagaian aktiviti. Ia direka khas untuk membantu pihak peserta meningkatkan keupayaan dan kemantapan skil kepimpinan disamping mencari cara bimbingan yang kreatif. Program ini juga dibentuk supaya ciri ciri kerja berpasukan dapat dimantapkan lagi dalam mencapai sasaran tugas.

Enquiry Us Now

PROGRAMME OBJECTIVES

Di akhir program ini, para peserta akan dapat :

  • Mengenalpasti dengan efektif tugas, tanggung jawab serta fungsi sebagai seseorang pemimpin di bidang berbeza.
  • Membuat anjakan paradigma dalam ketentuan sikap dulu, kini dan masa hadapan.
  • Memperbanyakkan skil berfikir menggunakan pemikiran kreatif.
  • Memahami teknik menyelesaikan masalah dan menganalisa sebab kejadian.
  • Mengenalpasti kaedah-kaedah efektif untuk menangani konflik diantara kakitangan, jabatan dan seterusnya organisasi.
  • Mempunyai cara yang berbeza untuk mengurus organisasi dengan baik.
  • Merancang dan mengurus strategi untuk bekerja sebagai satu pasukan.

TRAINING METHODOLOGY

Program ini sangat interaktif dan memberi peluang kepada semua untuk bertukar-tukar pandangan dan mempelajari dari pengalaman peserta lain. Program ini juga termasuklah kes kajian, permainan, latihan perbincangan dan filem serta video latihan.

COURSE OUTLINE

MODULE 1: MEMBINA MENARA KERJAYA

– Setiap kumpulan akan diberi 1 set Paip Lego
– Anda dikehendaki membina sebuah menara Kerjaya dari Lego tersebut
– Dan anda dikehendaki memberi beberapa cabaran yang dihadapi di dalam dunia pekerjaan anda
– Tampal di Menara tersebut
–  Pembentangan dari ahli kumpulan

MODULE 2: PENGURUSAN MASA YANG BIJAK DAN MEMPELAJARI MENGENAI PERSONALITI DIRI

– Apa itu Pengurusan Masa?
– Sumber-sumber Pengurusan Masa
– Ketahui masa anda
– Ketahui pencuri masa anda
– Matriks Masa

MODULE 3: PEYELESAIAN MASALAH DAN PENAMBAHBAIKAN TUGASAN

– Sejauh mana anda dapat membuat strategi PDCA?
– Aplikasi PDCA dalam tugasan
– Hubung kait antara PDCA dan Matrix Masa
– Berikan 3 Faktor Pembelajaran dari Module ini.

MODULE 4: TAHAP TUGASAN, TANGGUNG JAWAB DAN SKIL MEMBUAT KEPUTUSAN

7 GAYA KEPIMPINAN : 
– Kepimpinan Autocratic
– Kepimpinan Bureaucratic
– Kepimpinan Charismatic
– Kepimpinan Democratic
– Kepimpinan Laizze Fair
– Kepimpinan People-Oriented
– Kepimpinan Transactional

MODULE 4.1: KAEDAH MEMBUAT KEPUTUSAN

SIX THINKING HATS : 
– Topi White
– Topi Red
– Topi Black
– Topi Yellow
– Topi Green
– Topi Blue

MODULE 5:  KEPIMPINAN YANG MANTAP – KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN SEMUA PIHAK

– Kenapa kita memerlukan komunikasi yang berkesan?
– Apa yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan?
– Apakah pemahaman anda?
– Bentuk-bentuk komunikasi
– Proses komunikasi
– 3 V – Prinsip komunikasi
– Halangan dalam komunikasi
– Informational dan Relational (Nada)

MODULE 6:  TEKNIK PETA MINDA DALAM PERLAKSANAAN PROJEK

– Mempelajari teknik membaca, mencari ‘kata kunci’ dan menghasilkan peta minda
– Mempelajari teknik membina peta minda dari mula hingga akhir dan bagaimana meningkatkan proses pembelajaran dan pengingatan.
– Mempelajari cara melakar peta minda cepat-fikir yang boleh membantu di dalam pekerjaan. Aktiviti – perlaksanaan projek jangkamasa 3 bulan

MODULE 7:  MEMBINA KEYAKINAN DIRI DAN SEMANGAT KERJA BERPASUKAN MENJULANG NAMA KUMPULAN

– Pengurusan Masa
– PDCA
– Skill komunikasi
– Kerjasama

RELATED COURSES

Leadership Course

View More

Leading With Emotional Intelligence

View More

Learning Through Adaptability

View More

Manage Difficult Employees

View More

Management Skills Course

View More

Professional Image & Business Etiquette Training

View More

Supervisory Skills Training

View More

Strategic Leadership Training

View More

Value Driven Professional Course

View More

Videography

View More

Ace Your Job Interview

View More

Team Building- Enhancing Team Spirit Course

View More

Brand Management Training

View More

Building an Engaged Work Team

View More

Building Confidence

View More

Business English – Communication & Writing

View More

Collaborative Negotiation Training

View More

Creative Problem Solving for Decision Making

View More

Critical Thinking in Customer Service Training

View More

Customer Service Excellence

View More

Effective Communication Course Outline

View More

Emotional Intelligence (EQ) Training

View More

Entrepreneurship

View More

Giving And Receiving Feedback

View More

Growth Mindset

View More

Introduction to Neuro Linguistic Programming

View More